Πιστοποιήσεις

Η Εταιρεία

Η DNFood A.E. ακολουθεί μια πολιτική ασφαλείας που είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας νομοθεσίας των τροφίμων, καθώς είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ISO & HACCP.

Οι εγκαταστάσεις της είναι εγκεκριμένες τόσο από την κτηνιατρική υπηρεσία όσο και από την υπηρεσία του ΕΦΕΤ, καθώς την έχουν χορηγηθεί 6 κωδικοί έγκρισης για την τυποποίηση κρεάτων, ιχθυρών, αλλαντικών και τυροκομικών.

ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ


περισσότερα άρθρα

Προϊόντα από το E-shop